Bieg Krasnala

Trasa

I ORGANIZATOR:
1. Organizatorem Biegu jest Stowarzyszenie Biegów Górskich
44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Sybiraków 2, tel. 605 049 056
e- mail: gorskiebieganie@wp.pl

II WSPÓŁORGANIZATOR:
1. Urząd Gminy w Jeleśni

III CEL:
1. Promocja aktywności fizycznej wśród społeczeństwa.
2. Upowszechnianie biegania w górach jako najprostszej formy ruchu i turystyki.

IV TERMIN I MIEJSCE:
Bieg odbędzie się 8 lipca 2018 roku (niedziela)
Start nastąpi o godz. 11.30 (obok Zajazdu SMREK)

V DYSTANS:
Długość trasy biegu wynosi od 50 – 150m

VI KATEGORIE WIEKOWE:
Dziewczęta: rocznik 2015 – 50m, rocznik 2014 – 50m, rocznik 2013 – 100m, rocznik 2012 –
100m, rocznik 2011 – 150m
Chłopcy: rocznik 2015 – 50m, rocznik 2014 – 50m, rocznik 2013 – 100m, rocznik 2012 –
100m, rocznik 2011 – 150m

VII PRAWO UCZESTNICTWA:
1. Udział w biegu dzieci na dystansie od 50-150m mają prawo wszyscy chętni rocznik 2015-
2011. Warunkiem udziału w biegu jest wypełnienie karty uczestnictwa przez opiekuna
prawnego w dniu zawodów.

VIII ZGŁOSZENIA I WPISOWE:
1. Zgłoszenia dzieci do udziału w zawodach na formularzu zgłoszeniowym w dniu zawodów.
2. Opłata startowa za zgłoszenie do biegu wynosi 10zł.

IX BIURO ZAWODÓW:
Biuro zawodów będzie otwarte na parkingu obok zajazdu SMREK w Korbielowie w niedzielę
8 lipca od godz. 09.30 – 11.00.

X NAGRODY:
1. W poszczególnych kategoriach wiekowych w biegu za zajęcie I – III miejsca pamiątkowe
statuetki.
2. Każdy uczestnik po ukończeniu biegu otrzymuje pamiątkowy medal i napoje oraz bierze
udział w losowaniu nagród.

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Zawody odbędą się bez względu na panujące w tym czasie warunki atmosferyczne, w
biegu może wystartować 250 zawodników, a o kolejności zgłoszenia decyduje wpłata
wpisowego.
2. Nad bezpieczeństwem zawodników będzie czuwała obsługa medyczna.
3. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie imprezy sportowo-rekreacyjnej
4. Wszystkich uczestników zgłoszonych do biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
5. Osoby nagradzane odbierają nagrody osobiście..
6. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania poleceń organizatora i służb porządkowych.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu,
robienia mu zdjęć filmowana na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w
Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć,
materiałów filmowych i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą
one być wykorzystane przez organizatora poprzez umieszczenie na nośnikach typu CD-rom,
DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach,
jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez
Organizatora.
9. Uczestnik biegu przy odbiorze numerku startowego na formularzu zgłoszeniowym wyraża
zgodę i zezwala na wykorzystanie danych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o
przyszłych imprezach sportowo-rekreacyjnych, a także na wewnętrzne potrzeby analityczne
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., Dz. U. nr 33,
poz.883. Uczestnikowi przysługuje prawo wycofania tej zgody i może to zrobić w dowolnym
momencie kierując korespondencje na adres Stowarzyszenia Biegów Górskich 44-335
Jastrzębie-Zdrój, ul. Sybiraków 2.
10.Wyniki z zawodów ukażą się na stronie internetowej www.gorskiebieganie.pl
11. W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga Organizator

Lp. Nazwisko Imię M/K Rocznik Miejscowość
1 Krzyżański Wojciech M 2012 Dzikowo
2 Krzyżańska Nadja K 2009 Dzikowo
3 Jakubowski Jan M 2010 Żywiec
4 Łopatka Maria K 2010 Warszawa
5 Tlatlik Franciszek M 2011 Pyskowice
6 Herjan Filip M 2011 Bielsko-Biała
7 Białek Zuzanna K 2012 Bielsko-Biała
8 Białek Mikołaj M 2015 Bielsko-Biała
9 Stanclik Piotr M 2014 Jeleśnia
10 Stanclik Antonina K 2011 Jeleśnia
11 Papierski Szymon M 2011 Spytkowice
12 Trzaska Marta K 2014 Kraków
13 Krzepek Zuzanna K 2011 Kraków
14 Górecka Zofia K 2007 Leszno
15 Głombik Katarzyna K 2010 Książenice
16 Jamioł Ignacy M 2012 Kielce
17 Jamioł Miłosz M 2013 Kielce
18 Jamioł Antonio M 2006 Kielce
19 Bęgowski Krzysztof M 2008 Kamień Pomorski
20 Bęgowska Katarzyna K 2006 Kamień Pomorski
21 Błachut Mieszko M 2011 Bielsko-Biała
22 Pyka Karolina K 2007 Bielsko-Biała
23 Pyka Joanna K 2011 Bielsko-Biała
24 Oziębło Maja K 2014 Chorzów
25 Stasica Hubert M 2012 Jeleśnia
26 Stasica Nikodem M 2015 Jeleśnia
27 Michałowska Aleksandra K 2013 Kraków
28 Juszczyk Kamil M 2010 Dąbrowa Górnicza
29 Lewandowska Aleksandra K 2010 Łańcut
30 Lewandowska Antonina K 2014 Łańcut
31 Lewandowska Oliwia K 2006 Łańcut
32 Błaszczykowska Marta K 2007 Tarnowskie Góry
33 Borecki Nikodem M 2009 Janków Przygrodzki
34 Śliwa Oliwier M 2009 Korbielów
35 Śliwa Krystian M 2010 Korbielów
Inline
Stowarzyszenie Biegów Górskich
Inline
Stowarzyszenie Biegów Górskich