Bieg na szczyt Pilska

I ORGANIZATOR:

 1. Organizatorem Biegu jest Stowarzyszenie Biegów Górskich
  44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Sybiraków 2, tel. 605 049 056
  e- mail: gorskiebieganie@wp.pl

II WSPÓŁORGANIZATOR:

Urząd Gminy w Jeleśni

III CEL:

Promocja aktywności fizycznej wśród społeczeństwa.

Upowszechnianie biegania w górach jako najprostszej formy ruchu i turystyki.

Organizacja Mistrzostw Polski Państwowej Straży Pożarnej w biegach górskich.

Organizacja Mistrzostw Polski Ochotniczej Straży Pożarnej w biegach górskich.

IV TERMIN I MIEJSCE:

Bieg i marsz odbędzie się 16 lipca 2016 roku (niedziela)

Start nastąpi o godz. 11.00 obok gimnazjum w Korbielowie

Start do marszu nordic walking o godz.11.00

Meta biegu i marszu znajduje się na szczycie Pilska

 

V DYSTANS:

Długość trasy biegu i marszu wynosi 10 km z przewyższeniem +948m, -10m
VI KATEGORIE WIEKOWE:

Juniorki i Juniorzy rocznik 2001-1998

Kobiety:  20-34 lata, 35-49 lat, 50 lat i starsze

Mężczyźni: 20-29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat, 50-59 lat, 60-69 lat, 70 lat i starsi

Mistrzostw Polski Państwowej Straży Pożarnej do 29 lat, do 39 lat, 40 lat i starsi

Mistrzostw Polski Ochotniczej Straży Pożarnej do 29 lat, do 39 lat, 40 lat i starsi

Mistrzostw Polski Górników do 29 lat, do 39 lat, 40 lat i starsi

VII PRAWO UCZESTNICTWA:

 1. Udział w biegu głównym na dystansie 10km mają prawo wszyscy chętni rocznik 2001 i starsi  posiadający dobry stan zdrowia. Młodzież poniżej 18 roku życia zobowiązana jest posiadać zgodę opiekuna prawnego. Warunkiem udziału w biegu jest wypełnienie karty uczestnictwa w formularzu zgłoszeniowym do 10 lipca 2017 roku lub w dniu zawodów.

 

VIII ZGŁOSZENIA I WPISOWE:

 1. Zawodnik zgłasza się na stronie internetowej do 10 lipca 2017 roku, po tym terminie zgłoszenia już tylko w dniu zawodów.
  2. Wpisowe w Biegu głównym na dystansie 10km:

– opłata do 31 maja 2017 roku 35zł (bez koszulki), 50zł (z koszulką)

– opłata od 1 -30 czerwca 2017 roku 50zł (bez koszulki), 65zł (z koszulką)

– opłata od 1 lipca oraz w dniu zawodów 70zł (bez koszulki)

 1. W przypadku nie wystartowania zawodnika – wpisowe nie podlega zwrotowi.

IX BIURO ZAWODÓW:

Biuro zawodów będzie otwarte w szkole gimnazjalnej ul. Beskidzka 40 (miejsce startu) w sobotę 15 lipca od godz. 16.00 – 21.00 oraz w dniu zawodów  16 lipca od godz. 8.00 – 10.30

X NAGRODY:

 1. W klasyfikacja generalnej kobiet i mężczyzn za zajęcie I-III  miejsce puchar i nagroda pieniężna (300,200,100). W poszczególnych kategoriach wiekowych w biegu na Pilsko za zajęcie I – III  miejsca statuetki.
 2. W klasyfikacji generalnej strażaków PSP i OSP za zajęcie I-III miejsca puchar i nagroda rzeczowa. W poszczególnych kategoriach wiekowych strażaków PSP i OSP od I – III miejsca statuetki i medale.
 3. W klasyfikacji generalnej górników za zajęcie I-III miejsca puchar i nagroda rzeczowa. W poszczególnych kategoriach wiekowych Mistrzostw Polski Górników od I – III miejsca statuetki i medale.
 4. Każdy uczestnik biegu i marszu na otrzymuje pamiątkowy medal, posiłek, napój oraz bierze udział w losowaniu nagród.

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Zawody odbędą się bez względu na panujące w tym czasie warunki atmosferyczne, w biegu może wystartować 500 zawodników, a o kolejności zgłoszenia decyduje wpłata wpisowego.
  2. Nad bezpieczeństwem zawodników będzie czuwała obsługa medyczna.
  3. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie imprezy sportowo-rekreacyjnej
  4. Wszystkich uczestników zgłoszonych do biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
  5. Organizator nie zapewnia natrysków.
  6.W biegu głównym będzie prowadzony elektroniczny pomiar czasu.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć filmowana na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
  8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez organizatora poprzez umieszczenie na nośnikach typu CD-rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
  9. Uczestnik biegu przy odbiorze numerku startowego na formularzu zgłoszeniowym wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie danych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach sportowo-rekreacyjnych, a także na wewnętrzne potrzeby analityczne zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., Dz. U. nr 33, poz.883. Uczestnikowi przysługuje prawo wycofania tej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencje na adres Stowarzyszenia Biegów Górskich 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Sybiraków 2.
  10.Wyniki z zawodów ukażą się na stronie internetowej www.gorskiebieganie.pl
  11. W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
Inline
Stowarzyszenie Biegów Górskich
Inline
Stowarzyszenie Biegów Górskich