WAŻNE INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW
MARATONU BABIA – PILSKO

1. Biuro zawodów czynne w piątek od godz.16.00 -22.00 w sobotę od godz. 5.30 – 6.45.
2. Wyjazd zawodników na start godz. 7.00 (parking obok Zajazdu SMREK).
3. Start godz. 9.00 – Przełęcz Krowiarki.
4. Na trasie znajdują się 4 punkty kontrolne i odżywcze:
– pierwszy przy schronisku na Markowych Szczawinach (punkt z wodą)
– drugi Horne Gluchacky (punkt z wodą)
– trzeci Przełęcz Glinne (punkt z wodą i punkt odżywczy)
– czwarty schronisko na Hali Miziowej (punkt z wodą i punkt odżywczy)
5. Uczestnicy maratonu biegają szlakiem zgodnie z dostarczoną mapką.
6. Numer startowy należy założyć z przodu na klatce piersiowej.
7. Zawodnicy po starcie wbiegają na Babią Górę następnie zbiegają do schroniska na
Markowych Szczawinach i dalej czerwonym szlakiem wbiegają na Pilsko zbiegając do
schroniska na Hali Miziowej, nastepnie zgodnie z mapką i oznaczeniami do Korbielowa.
8. Limit na pokonanie trasy wynosi 10 godzin.
9. Za ostatnim zawodnikiem będzie szedł sędzia zawodów.
10. Bagaże będzie można oddać do depozytu w dniu startu o 8.30, które zostaną zawiezione
i złożone na linii mety obok zajazdu SMREK.
11. W przypadku rezygnacji z maratonu uczestnik zobowiązany jest powiadomić sędziego
zawodów lub organizatora wysyłając smsa na nr tel. 605049056 lub zgłosić na punkcie
kontrolnym.
12. W przypadku problemów zdrowotnych związanych z biegiem zawodnik zobowiązany
jest powiadomić organizatora – nr tel. 605049056 lub 884792379
13. WYPOZAŻENIE OBOWIĄZKOWE – naładowany telefon komórkowy, dokument
tożsamości, mapka trasy, obuwie sportowe umożliwiające bezpieczne poruszanie się w
terenie górzystym.
14. WYPOSAŻENIE ZALECANE – kurtka lub inna osłona przeciwdeszczowa, kije
trekingowe, nakrycie głowy.
15. Dekoracja zawodników odbędzie się zgodnie z programem zawodów.
16. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest jednoznaczne z pełną i
bezwarunkową akceptacją regulaminu imprezy. Każdy z uczestników rywalizuje z
innymi na własną odpowiedzialność i ryzyko. W przypadku wystąpienia
jakichkolwiek wypadków lub urazów organizator nie ponosi żadnej
odpowiedzialności z tego tytułu i nie będzie pociągany do odpowiedzialności
cywilnej.
17. Nad bezpieczeństwem czuwa Ratownictwo Medyczne.
18. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania poleceń organizatorów zawodów.
19. Wszyscy uczestnicy imprezy zobowiązani są do zachowania porządku w górach.

Comments are closed.